One-step facile synthesis of a simple carbazole-cored hole transport material for high-performance perovskite solar cells Article (Web of Science)

International Collaboration

cited authors

  • Yin, Xinxing; Guan, Lei; Yu, Jiangsheng; Zhao, Dewei; Wang, Changlei; Shrestha, Niraj; Han, Yingbin; An, Qiaoshi; Zhou, Jie; Zhou, Baojing; Yu, Yue; Grice, Corey R.; Awni, Rasha Abbas; Zhang, Fujun; Wang, Jianbo; Ellingson, Randy J.; Yan, Yanfa; Tang, Weihua

publication date

  • October 1, 2017

webpage

published in

author keyword

  • Carbazole
  • Hole selective layer
  • Hole transport material
  • Perovskite solar cell
  • Power conversion efficiency

category

start page

  • 163

end page

  • 169

volume

  • 40