The MicroArray Quality Control (MAQC)-IIII study of common practices for the development and validation of microarray-based predictive models Article (Web of Science)

Industry Collaboration International Collaboration

cited authors

  • Shi, Leming; Campbell, Gregory; Jones, Wendell D.; Campagne, Fabien; Wen, Zhining; Walker, Stephen J.; Su, Zhenqiang; Chu, Tzu-Ming; Goodsaid, Federico M.; Pusztai, Lajos; Shaughnessy, John D.; Jr., Oberthuer; Andre, Thomas; Russell S., Paules; Richard S., Fielden; Mark, Barlogie; Bart, Chen; Weijie, Du; Pan, Fischer; Matthias, Furlanello; Cesare, Gallas; Brandon D., Ge; Xijin, Megherbi; Dalila B., Symmans; W. Fraser, Wang; May D., Zhang; John, Bitter; Hans, Brors; Benedikt, Bushel; Pierre R., Bylesjo; Max, Chen; Minjun, Cheng; Jie, Cheng; Jing, Chou; Jeff, Davison; Timothy S., Delorenzi; Mauro, Deng; Youping, Devanarayan; Viswanath, Dix; David J., Dopazo; Joaquin, Dorff; Kevin C., Elloumi; Fathi, Fan; Jianqing, Fan; Shicai, Fan; Xiaohui, Fang; Hong, Gonzaludo; Nina, Hess; Kenneth R., Hong; Huixiao, Huan; Jun, Irizarry; Rafael A., Judson; Richard, Juraeva; Dilafruz, Lababidi; Samir, Lambert; Christophe G., Li; Li, Li; Yanen, Li; Zhen, Lin; Simon M., Liu; Guozhen, Lobenhofer; Edward K., Luo; Jun, Luo; Wen, McCall; Matthew N., Nikolsky; Yuri, Pennello; Gene A., Perkins; Roger G., Philip; Reena, Popovici; Vlad, Price; Nathan D., Qian; Feng, Scherer; Andreas, Shi; Tieliu, Shi; Weiwei, Sung; Jaeyun, Thierry-Mieg; Danielle, Thierry-Mieg; Jean, Thodima; Venkata, Trygg; Johan, Vishnuvajjala; Lakshmi, Wang; Sue Jane, Wu; Jianping, Wu; Yichao, Xie; Qian, Yousef; Waleed A., Zhang; Liang, Zhang; Xuegong, Zhong; Sheng, Zhou; Yiming, Zhu; Sheng, Arasappan; Dhivya, Bao; Wenjun, Lucas; Anne Bergstrom, Berthold; Frank, Brennan; Richard J., Buness; Andreas, Catalano; Jennifer G., Chang; Chang, Chen; Rong, Cheng; Yiyu, Cui; Jian, Czika; Wendy, Demichelis; Francesca, Deng; Xutao, Dosymbekov; Damir, Eils; Roland, Feng; Yang, Fostel; Jennifer, Fulmer-Smentek; Stephanie, Fuscoe; James C., Gatto; Laurent, Ge; Weigong, Goldstein; Darlene R., Guo; Li, Halbert; Donald N., Han; Jing, Harris; Stephen C., Hatzis; Christos, Herman; Damir, Huang; Jianping, Jensen; Roderick V., Jiang; Rui, Johnson; Charles D., Jurman; Giuseppe, Kahlert; Yvonne, Khuder; Sadik A., Kohl; Matthias, Li; Jianying, Li; Li, Li; Menglong, Li; Quan-Zhen, Li; Shao, Li; Zhiguang, Liu; Jie, Liu; Ying, Liu; Zhichao, Meng; Lu, Madera; Manuel, Martinez-Murillo; Francisco, Medina; Ignacio, Meehan; Joseph, Miclaus; Kelci, Moffitt; Richard A., Montaner; David, Mukherjee; Piali, Mulligan; George J., Neville; Padraic, Nikolskaya; Tatiana, Ning; Baitang, Page; Grier P., Parker; Joel, Parry; R. Mitchell, Peng; Xuejun, Peterson; Ron L., Phan; John H., Quanz; Brian, Ren; Yi, Riccadonna; Samantha, Roter; Alan H., Samuelson; Frank W., Schumacher; Martin M., Shambaugh; Joseph D., Shi; Qiang, Shippy; Richard, Si; Shengzhu, Smalter; Aaron, Sotiriou; Christos, Soukup; Mat, Staedtler; Frank, Steiner; Guido, Stokes; Todd H., Sun; Qinglan, Tan; Pei-Yi, Tang; Rong, Tezak; Zivana, Thorn; Brett, Tsyganova; Marina, Turpaz; Yaron, Vega; Silvia C., Visintainer; Roberto, von Frese; Juergen, Wang; Charles, Wang; Eric, Wang; Junwei, Wang; Wei, Westermann; Frank, Willey; James C., Woods; Matthew, Wu; Shujian, Xiao; Nianqing, Xu; Joshua, Xu; Lei, Yang; Lun, Zeng; Xiao, Zhang; Jialu, Zhang; Li, Zhang; Min, Zhao; Chen, Puri; Raj K., Scherf; Uwe, Tong; Weida, Wolfinger; Russell D., MAQC Consortium

publication date

  • August 1, 2010

webpage

published in

start page

  • 827

end page

  • U109

volume

  • 28

issue

  • 8