Genetic and Pharmacologic Targeting of Glycogen Synthase Kinase 3β Reinforces the Nrf2 Antioxidant Defense against Podocytopathy Article (Web of Science)

authors

 • Zhou, Sijie
 • Wang, Pei
 • Qiao, Yingjin
 • Ge, Yan
 • Wang, Yingzi
 • Quan, Songxia
 • Yao, Ricky
 • Zhuang, Shougang
 • Wang, Li Juan
 • Du, Yong
 • Liu, Zhangsuo
 • Gong, Rujun

publication date

 • 2016

number of pages

 • 19

start page

 • 2289

end page

 • 2308

volume

 • 27

issue

 • 8