Buried homojunction in CdS/Sb2Se3 thin film photovoltaics generated by interfacial diffusion Article (Web of Science)

authors

 • Zhou, Ying
 • Li, Yang
 • Luo, Jiajun
 • Liu, Xinsheng
 • Chen, Chao
 • Song, Huaibing
 • Ma, Jingyuan
 • Xue, Ding-Jiang
 • Yang, Bo
 • Tang, Jiang

publication date

 • 2017

published in

start page

 • 013901

volume

 • 111

issue

 • 1