Reduction of Na/K-ATPase Potentiates Marinobufagenin-induced Cardiac Dysfunction and Myocyte Apoptosis Article (Web of Science)

authors

 • Liu, Changxuan
 • Bai, Yan
 • Chen, Yiliang
 • Wang, Yu
 • Sottejeau, Yoann
 • Liu, Lijun
 • Li, Xiaomei
 • Lingrel, Jerry B.
 • Malhotra, Deepak K
 • Cooper, Christopher
 • Shapiro, Joseph I.
 • Xie, Zi-jian
 • Tian, Jiang

publication date

 • 2012

published in

number of pages

 • 8

start page

 • 16390

end page

 • 16398

volume

 • 287

issue

 • 20