Efficient and stable emission of warm-white light from lead-free halide double perovskites Article (Web of Science)

ESI Most Cited Paper International Collaboration

cited authors

  • Luo, Jiajun; Wang, Xiaoming; Li, Shunran; Liu, Jing; Guo, Yueming; Niu, Guangda; Yao, Li; Fu, Yuhao; Gao, Liang; Dong, Qingshun; Zhao, Chunyi; Leng, Meiying; Ma, Fusheng; Liang, Wenxi; Wang, Liduo; Jin, Shengye; Han, Junbo; Zhang, Lijun; Etheridge, Joanne; Wang, Jianbo; Yan, Yanfa; Sargent, Edward H.; Tang, Jiang

authors

publication date

  • November 22, 2018

webpage

published in

category

start page

  • 541

end page

  • +

volume

  • 563

issue

  • 7732