Highly Sensitive Low-Bandgap Perovskite Photodetectors with Response from Ultraviolet to the Near-Infrared Region Article (Web of Science)

International Collaboration

cited authors

  • Wang, Wenbin; Zhao, Dewei; Zhang, Fujun; Li, Ludong; Du, Mingde; Wang, Changlei; Yu, Yue; Huang, Qianqian; Zhang, Miao; Li, Lingliang; Miao, Jianli; Lou, Zheng; Shen, Guozhen; Fang, Ying; Yan, Yanfa

authors

publication date

  • November 10, 2017

webpage

published in

author keyword

  • broadband response
  • low dark currents
  • mixed tin-lead iodide perovskites
  • perovskite photodetectors

category

volume

  • 27

issue

  • 42