An organic-inorganic perovskite ferroelectric with large piezoelectric response (vol 357, pg 306, 2017) Article (Web of Science)

ESI Most Cited Paper International Collaboration

cited authors

  • You, Yu-Meng; Liao, Wei-Qiang; Zhao, Dewei; Ye, Heng-Yun; Zhang, Yi; Zhou, Qionghua; Niu, Xianghong; Wang, Jinlan; Li, Peng-Fei; Fu, Da-Wei; Wang, Zheming; Gao, Song; Yang, Kunlun; Liu, Jun-Ming; Li, Jiangyu; Yan, Yanfa; Xiong, Ren-Gen

authors

publication date

  • July 21, 2017

webpage

published in

category

start page

  • 306

end page

  • 309

volume

  • 357

issue

  • 6348