Expression of vascular endothelial growth factor and matrix metalloproteinase-9 in sacral chordoma Article (Web of Science)

International Collaboration

cited authors

  • Chen, Kang-Wu; Yang, Hui-Lin; Lu, Jian; Wang, Gen-Lin; Ji, Yi-Ming; Wu, Gui-Zhong; Zhu, Li-Fan; Liu, Jia-Yong; Chen, Xiao-Qing; Gu, Yong-Ping

authors

publication date

  • February 1, 2011

webpage

published in

author keyword

  • Chordoma
  • Matrix metalloproteinase-9
  • Sacrum
  • Vascular endothelial growth factor

category

start page

  • 357

end page

  • 363

volume

  • 101

issue

  • 3