Rational design of Lewis base molecules for stable and efficient inverted perovskite solar cells Article (Web of Science)

Hot Paper ESI Most Cited Paper International Collaboration

cited authors

  • Li, Chongwen; Wang, Xiaoming; Bi, Enbing; Jiang, Fangyuan; Park, So Min; Li, You; Chen, Lei; Wang, Zaiwei; Zeng, Lewei; Chen, Hao; Liu, Yanjiang; Grice, Corey R.; Abudulimu, Abasi; Chung, Jaehoon; Xian, Yeming; Zhu, Tao; Lai, Huagui; Chen, Bin; Ellingson, Randy J.; Fu, Fan; Ginger, David S.; Song, Zhaoning; Sargent, Edward H.; Yan, Yanfa

publication date

  • February 17, 2023

webpage

published in

category

start page

  • 690

end page

  • 694

volume

  • 379

issue

  • 6633