Suppressed phase segregation for triple-junction perovskite solar cells Article (Web of Science)

International Collaboration

cited authors

  • Wang, Zaiwei; Zeng, Lewei; Zhu, Tong; Chen, Hao; Chen, Bin; Kubicki, Dominik J.; Balvanz, Adam; Li, Chongwen; Maxwell, Aidan; Ugur, Esma; dos Reis, Roberto; Cheng, Matthew; Yang, Guang; Subedi, Biwas; Luo, Deying; Hu, Juntao; Wang, Junke; Teale, Sam; Mahesh, Suhas; Wang, Sasa; Hu, Shuangyan; Jung, Eui Dae; Wei, Mingyang; Park, So Min; Grater, Luke; Aydin, Erkan; Song, Zhaoning; Podraza, Nikolas J.; Lu, Zheng-Hong; Huang, Jinsong; Dravid, Vinayak P.; De Wolf, Stefaan; Yan, Yanfa; Gratzel, Michael; Kanatzidis, Merx G.; Sargent, Edward H.

publication date

  • March 28, 2023

webpage

published in

category

start page

  • 74

end page

  • +

volume

  • 618

issue

  • 7963