Antihypertensive effects of exercise involve reshaping of gut microbiota and improvement of gut-brain axis in spontaneously hypertensive rat Short Title: Exercise, hypertension and gut-brain axis Article (Web of Science)

International Collaboration

cited authors

 • Xia, Wen-Jie; Xu, Meng-Lu; Yu, Xiao-Jing; Du, Meng-Meng; Li, Xu-Hui; Yang, Tao; Li, Lu; Li, Ying; Kang, Kai B.; Su, Qing; Xu, Jia-Xi; Shi, Xiao-Lian; Wang, Xiao-Min; Li, Hong-Bao; Kang, Yu-Ming

publication date

 • January 1, 2021

webpage

published in

category

keywords

 • Exercise
 • gut-brain axis
 • hypertension
 • microbiota
 • microglia

start page

 • 1

end page

 • 24

volume

 • 13

issue

 • 1