Development and Validation of a 6-miRNA Prognostic Signature in Spinal Chordoma Article (Web of Science)

Open Access International Collaboration

cited authors

  • Huang, Wei; Yan, Yi-Guo; Wang, Wen-Jun; Ouyang, Zhi-Hua; Li, Xue-Lin; Zhang, Tao-Lan; Wang, Xiao-Bin; Wang, Bing; Lv, Guo-Hua; Li, Jing; Zou, Ming-Xiang

publication date

  • October 27, 2020

webpage

published in

category

keywords

  • decision tree
  • miRNA
  • miRNA risk score
  • miRNA signature
  • prognostic biomarkers
  • spinal chordoma
  • survival analysis

volume

  • 10