Estimation of gross primary production over the terrestrial ecosystems in China Article (Web of Science)

International Collaboration

cited authors

  • Li, Xianglan; Liang, Shunlin; Yu, Guirui; Yuan, Wenping; Cheng, Xiao; Xia, Jiangzhou; Zhao, Tianbao; Feng, Jinming; Ma, Zhuguo; Ma, Mingguo; Liu, Shaomin; Chen, Jiquan; Shao, Changliang; Li, Shenggong; Zhang, Xudong; Zhang, Zhiqiang; Chen, Shiping; Ohta, Takeshi; Varlagin, Andrej; Miyata, Akira; Takagi, Kentaro; Saiqusa, Nobuko; Kato, Tomomichi

publication date

  • July 24, 2013

webpage

published in

category

keywords

  • EC-LUE model
  • Eddy covariance
  • Gross primary production
  • MERRA
  • MODIS

start page

  • 80

end page

  • 92

volume

  • 261