Fine Mapping of Chromosome 6q23-25 Region in Familial Lung Cancer Families Reveals RGS17 as a Likely Candidate Gene Article (Web of Science)

International Collaboration

cited authors

  • You, Ming; Wang, Daolong; Liu, Pengyuan; Vikis, Haris; James, Michael; Lu, Yan; Wang, Yian; Wang, Min; Chen, Qiong; Jia, Dongmei; Wen, Weidong; Yang, Ping; Sun, Zhifu; Pinney, Susan M.; Zheng, Wei; Shu, Xiao-Ou; Long, Jirong; Gao, Yu-Tang; Xiang, Yong-Bing; Chow, Wong-Ho; Rothman, Nat; Petersen, Gloria M.; de Andrade, Mariza; Wu, Yanhong; Cunningham, Julie M.; Wiest, Jonathan S.; Fain, Pamela R.; Schwartz, Ann G.; Girard, Luc; Gazdar, Adi; Gaba, Colette; Rothschild, Henry; Mandal, Diptasri; Coons, Teresa; Lee, Juwon; Kupert, Elena; Seminara, Daniela; Minna, John; Bailey-Wilson, Joan E.; Amos, Christopher I.; Anderson, Marshall W.

publication date

  • April 15, 2009

webpage

published in

category

start page

  • 2666

end page

  • 2674

volume

  • 15

issue

  • 8