Descending control of itch transmission by the serotonergic system via 5-HT1A-facilitated GRP-GRPR signaling Article (Faculty180)

cited authors

  • Zhao, Zhong-Qiu; Liu, Xian-Yu; Jeffry, Joseph; Karunarathne, WK Ajith; Li, Jin-Lian; Munanairi, Admire; Zhou, Xuan-Yi; Li, Hui; Sun, Yan-Gang; Wan, L i; others

publication date

  • 2014

published in

start page

  • 821

volume

  • 84