Lead Selenide (PbSe) Colloidal Quantum Dot Solar Cells with >10% Efficiency Article (Web of Science)

authors

 • Ahmad, Waqar
 • He, Jungang
 • Liu, Zhitian
 • Xu, Ke
 • Chen, Zhuang
 • Yang, Xiaokun
 • Li, Dengbing
 • Xia, Yong
 • Zhang, Jianbing
 • Chen, Chao

publication date

 • 2019

published in

start page

 • 1900593

volume

 • 31

issue

 • 33