Protein phosphatase 5 and the tumor suppressor p53 down-regulate each other's activities in mice Article (Web of Science)

authors

 • Wang, Jun
 • Shen, Tao
 • Zhu, Wuqiang
 • Dou, Longyu
 • Gu, Hao
 • Zhang, Lingling
 • Yang, Zhenyun
 • Chen, Hanying
 • Zhou, Qi
 • Sánchez, Edwin R.
 • Field, Loren J.
 • Mayo, Lindsey D.
 • Xie, Zhongwen
 • Xiao, Deyong
 • Lin, Xia
 • Shou, Weinian
 • Yong, Weidong

publication date

 • 2018

published in

number of pages

 • 11

start page

 • 18218

end page

 • 18229

volume

 • 293

issue

 • 47