Sb2 Se3 Thin-Film Photovoltaics Using Aqueous Solution Sprayed SnO2 as the Buffer Layer Article (Web of Science)

authors

 • Lu, Shuaicheng
 • Zhao, Yang
 • Chen, Chao
 • Zhou, Ying
 • Li, Kanghua
 • Chen, Wenhao
 • Wen, Xixing
 • Wang, Chong
 • Kondrotas, Rokas
 • Lowe, Nathan
 • Tang, Jiang

publication date

 • 2018

published in

start page

 • 1700329

volume

 • 4

issue

 • 1