Enhanced Sb2Se3solar cell performance through theory-guided defect control Article (Web of Science)

authors

 • Liu, Xinsheng
 • Xiao, Xun
 • Yang, Ye
 • Xue, Ding-Jiang
 • Chen, Chao
 • Lu, Shuaicheng
 • Gao, Liang
 • He, Yisu
 • Beard, Matthew C.
 • Wang, Gang
 • Chen, Shiyou
 • Tang, Jiang

publication date

 • 2017

published in

number of pages

 • 9

start page

 • 861

end page

 • 870

volume

 • 25

issue

 • 10