Facilitation of TRPV4 by TRPV1 is required for itch transmission in some sensory neuron populations Article (Web of Science)

abstract

 • Sensory neurons use a pair of TRP channels to respond to some itch-inducing chemicals.

authors

 • Kim, Seungil
 • Barry, Devin M.
 • Liu, Xian-Yu
 • Yin, Shijin
 • Munanairi, Admire
 • Meng, Qing-Tao
 • Cheng, Wei
 • Mo, Ping
 • Wan, Li
 • Liu, Shen-Bin
 • Ratnayake, Kasun
 • Zhao, Zhong-Qiu
 • Gautam, Narasimhan
 • Zheng, Jie
 • Chen, Zhou-Feng

publication date

 • 2016

published in

volume

 • 9

issue

 • 437