Descending Control of Itch Transmission by the Serotonergic System via 5-HT1A-Facilitated GRP-GRPR Signaling Article (Web of Science)

authors

 • Zhao, Zhong-Qiu
 • Liu, Xian-Yu
 • Jeffry, Joseph
 • Li, Jin-Lian
 • Munanairi, Admire
 • Zhou, Xuan-Yi
 • Li, Hui
 • Sun, Yan-Gang
 • Wan, Li
 • Wu, Zhen-Yu
 • Kim, Seungil
 • Huo, Fu-Quan
 • Mo, Ping
 • Barry, Devin M.
 • Zhang, Chun-Kui
 • Kim, Ji-Young
 • Gautam, N.
 • Renner, Kenneth J.
 • Li, Yun-Qing
 • Chen, Zhou-Feng

publication date

 • 2014

published in

number of pages

 • 13

start page

 • 821

end page

 • 834

volume

 • 84

issue

 • 4