Creating intermediate bands in ZnTe via co-alloying approach Article (Web of Science)

authors

  • Kim, JunHo
  • Yin, Wan-Jian
  • Kang, Joongoo
  • Yan, Yanfa
  • Wei, Su-Huai
  • Al-Jassim, Mowafak M.

publication date

  • 2014

published in

start page

  • 121201

volume

  • 7

issue

  • 12