All‐Inorganic Bismuth‐Based Perovskite Quantum Dots with Bright Blue Photoluminescence and Excellent Stability Article (Web of Science)

authors

 • Leng, Meiying
 • Yang, Ying
 • Zeng, Kai
 • Chen, Zhengwu
 • Tan, Zhifang
 • Li, Shunran
 • Li, Jinghui
 • Xu, Bing
 • Hautzinger, Matthew P.
 • Fu, Yongping
 • Zhai, Tianyou
 • Xu, Ling
 • Niu, Guangda
 • Jin, Song
 • Tang, Jiang

publication date

 • 2018

published in

start page

 • 1704446

volume

 • 28

issue

 • 1