Improving the Performance of PbS Quantum Dot Solar Cells by Optimizing ZnO Window Layer Article (Web of Science)

authors

 • Yang, Xiaokun
 • Hu, Long
 • Deng, Hui
 • Qiao, Keke
 • Hu, Chao
 • Liu, Zhiyong
 • Yuan, Shengjie
 • Khan, Jahangeer
 • Tang, Jiang
 • Song, Haisheng
 • Cheng, Chun

publication date

 • 2017

published in

start page

 • 24

volume

 • 9

issue

 • 2