Facilitation of TRPV4 by TRPV1 is required for itch transmission in some sensory neuron populations Article (Faculty180)

cited authors

  • Kim, Seungil; Barry, Devin M.; Liu, Xian-Yu; Yin, Shijin; Munanairi, Admire; Meng, Qing-Tao; Cheng, Wei; Mo, Ping; Wan, Li; Liu, Shen-Bin; Ratnayake, Kasun; Zhao, Zhong-Qiu; Gautam, Narasimhan; Zheng, Jie; Karunarathne, W.; Chen, Zhou-Feng

publication date

  • 2016

published in

start page

  • ra71

volume

  • 9